Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Es wurden 48 Einträge in Spalte Englisch mit dem Anfangsbuchstaben "T" gefunden.
Wieder alle Einträge anzeigen.

Seiten blättern:  <  1  2  3  4  > 
Englisch
Ungarisch
This album contains
Az album tartalmaz
This article has
Ennek a cikknek van
This IP is already in use for user: [user]
Ezt az IP cí­met már [user] felhasználó használja.
This picture has
Ennek a képnek van
This set of templates will be applied to all site languages
Ez a sablon csoport lesz alkalmazva az összes nyelvi oldalra.
Those styles appear in the article editor
Ezek a stí­lusok megjelennek a cikk szerkesztő
Thu
Csüt
Thumbnail size
Kicsinyí­tett kép mérete
thumbnail view
ikon
Thumbnails
Miniatúrák
Thursday
Csütörtök
Time
idő
Time interval
Idő
Timezone
Idő
Title
Cí­m
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z