Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 747 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 50  > 
Englisch
Ungarisch
Thank you for your feedback
Köszönjük, hogy elküldte visszajelzését!
The cart has been saved
Kosár elmentve
The date has to be in format: dd.mm.yyyy!
A dátum kötelező
The folder contains subfolders, please delete these first
A mappa almappákat is tartalmaz, kérjük első
The item has been added to the cart
Az adat a kosárba
The SSO module is turned off.
SSO modul kikapcsolva
The value already exists
Az érték már létezik
There are no files in this folder, try uploading
Nincsenek fájlok ebben a mappában, próbálja feltölteni
This album contains
Az album tartalmaz
This article has
Ennek a cikknek van
This IP is already in use for user: [user]
Ezt az IP cí­met már [user] felhasználó használja.
This picture has
Ennek a képnek van
This set of templates will be applied to all site languages
Ez a sablon csoport lesz alkalmazva az összes nyelvi oldalra.
Those styles appear in the article editor
Ezek a stí­lusok megjelennek a cikk szerkesztő
Thu
Csüt
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z